Máy Chủ Thiên Vương(NEW)
Trạng Thái Máy Chủ: Alphal Test
Giới Hạn Reset: 20 Lần/Ngày
Kinh Nghiệm: 9999x
Tỉ lệ Drop: 50%
Alpha Test: 05-01-2024
Open Beta: 07-01-2024

Hỗ Trợ Newbie Khi Mới Khởi Tạo Nhân Vật
Level:400, 0 Reset , 20.000 Point
Danh Hiệu:1 ,Quân Hàm:1 ,Tu Luyện:1 ,Hồn Hoàn:1 ,Flag:1
Thông Tin
Đăng Ký Trong Game Tải Xuống Trò Chơi Group Zalo
Máy Chủ Long Thần (Chưa Mở)
Trạng Thái Máy Chủ: Chưa Mở
Giới Hạn Reset: 20 Lần/Ngày
Kinh Nghiệm: 9999x
Tỉ lệ Drop: 50%
Alpha Test: ??-??-2023
Open Beta: ??-??-2023

Hỗ Trợ Newbie Khi Mới Khởi Tạo Nhân Vật
Level:400, 0 Reset , 20.000 Point:
Danh Hiệu:1 ,Quân Hàm:1 ,Tu Luyện:1 ,Hồn Hoàn:1 ,Flag:1
Thông Tin
Đăng Ký Trong Game Tải Xuống Trò Chơi Group Zalo

¡CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN MỚI MU CHÚNG TÔI!

¡😊🙂😀😄😆😅😂🤣😌😉😘😗😙😚🤗 !